Крок друку 380 мм

Ширина 48 мм або 50 мм

Макети надавати в файлах cdr не пізніше 13 версії.